Računovodstvene usluge Vomi Consulting
Računovodstvene usluge Vomi Consulting

OSNIVANJE PODRUŽNICE U HRVATSKOJ

Otvaranje podružnice u Hrvatskoj

Po ulasku RH u EU, poslovni subjekti iz država članica EU mogu se u RH registrirati osim kao trgovačka društva i kao podružnice.

Naime, po odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 111/12; u nastavku: ZTD), inozemna trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu trajno obavljati djelatnost na području RH dok tamo ne osnuju podružnicu. Pritom, na osnivanje i upis podružnica inozemnih trgovačkih društava u sudski registar primjenjuju se propisi po kojima podružnice osnivaju domaća društva.

Djelovanjem podružnice prava i obveze preuzima osnivač. Podružnica djeluje pod svojom tvrtkom, a mora navesti svoje sjedište i sjedište osnivača te mora voditi poslovne knjige po propisima koji se primjenjuju u RH. Ako isti osnivač ima u RH više podružnica, u prijavi za upis u sudski registar mora se naznačiti koja je podružnica glavna, a za ostale mora se rednim brojevima označiti njihov redoslijed.

U tvrtki podružnice mora se naznačiti da je glavna, odnosno neka od drugih podružnica istog osnivača. Osnivač podnosi registarskome sudu,  na čijem području treba biti sjedište podružnice, prijavu za njezin upis u sudski registar. U prijavi za upis podružnice moraju se navesti:

 • tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka, sjedište i djelatnost podružnice
 • ime (imena) i prezime (prezimena), OIB te prebivalište osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača
 • predmet poslovanja osnivača
 • naziv registra u kojem je osnivač upisan i broj pod kojim se u tom registru vodi.

Uz prijavu za upis prilažu se u izvorniku i u ovjerenome prijevodu na hrvatski jezik:

 • dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar te broj pod kojim se vodi u tom registru, predmet poslovanja i osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti
 • odluka osnivača o osnivanju podružnice
 • prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta osnivača, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište
 • javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača.

Naša usluga otvaranja podružnice uključuje:

a) provjeru raspoloživosti imena
b) pripremu registracije podružnice
c) sastavljanje odluke o osnivanju podružnice i upis u sudski registar
d) otvaranje računa u banci
e) izrada pečata i dodjela djelatnosti po NKD-u
f) upis u sustav PDV-a (opcija)
g) prijava firme na Zavod za zapošljavanje
h) prijava djelatnika, sastavljanje ugovora
i) jednogodišnja adresa ureda
j) 2 mjeseca besplatnih knjigovodstvenih usluga

Cijena usluge bez dodatnih troškova: 2.100,00 eur + PDV

Kontaktirajte nas

  Pratite Vomi Consulting na društvenim mrežama

  Twitter Vomi Consulting
  LinkedIn Vomi Consulting
  Facebook Vomi Consulting