ŠTO SU PD I GFI I KOJE IZVJEŠTAJE TRGOVAČKO DRUŠTVO TREBA PREDAVATI?

Većina poduzetnika se često pita što su PD i GFi i koje izvještaje trgovačko društvo treba predavati.

Biti odgovorna osoba u trgovačkom društvu znači i imati dosta obaveza kada su u pitanju izvještaji koje treba predavati u nadležne institucije.

Izvještaji o kojima će se sada pisati odnose se na, kako knjigovođe vole reći, završne račune, odnosno na izvještaje koje se prave jednom godišnje i odnose se na kalendarsko razdoblje od jedne godine (1.1. -31.12).

Navedeni izvještaji se rade sa svrhom da bi se napravio presjek poslovanja društva na određeni dan i utvrdila obveza plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Naravno, to nije jedini razlog ali je za nadležne institucije najbitniji.

Drugi razlog je izvještajnog karaktera jer pruža vlasniku i ostalim zainteresiranim stranama mogućnost da vide rezultate rada i da imaju dobru podlogu za donošenje poslovnih odluka. Naravno, kada govorimo o malom poduzetništvu, poduzetnici imaju običaj pratiti svoje poslovanje na drugačiji način od onoga kako to rade velike tvrtke ili korporacije. Dok potonji imaju razvijen sustav praćenja i izvještavanja oko svih sfera poslovanja, malim poduzetnicima je još uvijek u većini slučajeva dovoljno da znaju koliko imaju novaca na računu i koliko imaju novaca „vani“ kod svojih kupaca.

Treći razlog je statističkog tipa i koristi se u pojedinim institucijama kako bi se mogla pratiti kretanja u gospodarstvu i ali jednako tako i trgovati tim podacima na način da se podaci ustupaju bonitetnim kućama i bankama koji kasnije iz tih podataka kreiraju proizvode.

Obveznici poreza na dobit stoga imaju obvezu predaje Prijave poreza na dobit u Poreznu upravu do 30.4. u godini za prethodnu godinu uz popratnu dokumentaciju koja se najčešće sastoji od bruto bilance, POD-RDG i POD-BIL obrasca, raznih izjava, ugovora itd. Jedna od novosti u 2017. godini je obrazac PD-IPO koji trebaju predati svi koji su imali transakcije sa povezanim društvima (prodaja, kupovina, davanje ili primanje zajma).

Drugi izvještaj je Godišnji financijski izvještaj (GFI) i on se predaje u svrhu statistike (do 30.4.) ili u svrhu javne objave (do 30.6.) u Financijsku agenciju. Ono što se često radi je da se izvještaj predaje odjednom za obje svrhe i na taj način štedi vrijeme. Prilozi koji idu uz izvještaj su: Bilješke, odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja i odluka o raspodjeli dobiti ili pokrivanju gubitka.

Činjenica je da se radi o vrlo sličnim izvještajima (PD i GFI) pa se samim time postavlja i pitanje zašto institucije ne omoguće slanje samo jednog izvještaja na neki središnji registar iz kojeg bi se dalje podaci distribuirali?

Kao i u većini slučajeva, vjerojatno će 99% posla oko ove teme obaviti vaš knjigovođa, ali dobro je znati kome i zašto se pojedini izvještaji predaju.

Za one koji pak žele znati više ili imaju pitanja, neka se obrate na [email protected].

Kontaktirajte nas

Pratite Vomi Consulting na društvenim mrežama

Twitter Vomi Consulting
LinkedIn Vomi Consulting
Facebook Vomi Consulting